035 – Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

2022, 2021, 2020

Обговорення завершується: 01.05.2022

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 01.05.2022 р.

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант (керівник проєктної групи):  Станіславова Л.Л. канд.філол.н., доцент

Контактна особа: Станіславова Л.Л stanislavoval@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 01.06 2021

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 01.06 2021

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант (керівник проєктної групи): Станіславова Л.Л. канд.філол.н., доцент

Контактна особа: Станіславова Л.Л. riska761@gmail.com

Обговорення завершується: 10.09.2020

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 01.09 2020

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Гарант (керівник проєктної групи): Н. М. Торчинська, к. філол. н., доц.

Контактна особа: Торчинська Н.М. ksf2013@ukr.net