014 – Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)

2023, 2021, 2020, 2017

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика»

Мета освітньої програми: Формування у здобувачів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з організації освітнього процесу, зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання в галузі середньої освіти (за предметними спеціальностями «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та «Середня освіта (Інформатика)»), які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки, за спеціальністю 014 Середня освіта. У програмі зроблено акценти на формування професійної майстерності майбутніх вчителів за видами технологій конструкційної обробки матеріалів, інформаційно-комп’ютерних технологій, а також їх здатності до організації та реалізації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої і позашкільної освіти.

Особливості програми: Міждисциплінарна освітня програма, яка інтегрує дві предметні спеціальності: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Інформатика).

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика»

Мета освітньої програми: Формування у здобувачів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з організації освітнього процесу, зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання в галузі середньої освіти (за предметними спеціальностями «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та «Середня освіта (Інформатика)»), які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки, за спеціальністю 014 Середня освіта. У програмі зроблено акценти на формування професійної майстерності майбутніх вчителів за видами технологій конструкційної обробки матеріалів, інформаційно-комп’ютерних технологій, а також їх здатності до організації та реалізації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої і позашкільної освіти.

Особливості програми: Міждисциплінарна освітня програма, яка інтегрує дві предметні спеціальності: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Інформатика).

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Бакалавр освіти. Вчитель загальноосвітнього навчального закладу (трудове навчання та технології, інформатика)

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі середньої освіти

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Акцент на здатності забезпечувати управління процесами навчальної діяльності, виховання та розвитку особистості учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Особливості програми: Інтеграція художньо-технічної та загальнотехнологічної підготовки зі спеціалізацією «Інформатика»