014 – Середня освіта. Українська мова і література

2021

Обговорення завершується: 19.04.2021

Спеціальність: 014 Середня освiта

Обговорення завершується: 19.04.2021

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Магістр. Середня освіта (Українська мова і література)

Гарант (керівник проєктної групи): М.М. Торчинський

Контактна особа: М.М. Торчинський mina@ukr.net