Бакалавр 014 Середня освіта (Біологія)

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія)» (ID ЄДЕБО 36058) за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» (справа № 334/АС-21) у Хмельницькому національному університеті(Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 19.02.2021р. № 354 – Е)з 09.03.2021р. По 11.03.2021р.

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Освітньо-професійна програма. 2017

Навчальний план. 2017

Навчальний план. 2018

Навчальний план. 2020

Рецензія на ОПП від доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка М. Гриньової

Рецензія на ОПП від доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка В.В. Грубінка

Рецензія на ОПП від директора Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді В. Климчука

Рецензія на ОПП від кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти С.В. Скрипника

Рецензія на ОПП від заступника директора-начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації А. Харчук

Звіт експертної групи “Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 36058 Середня освіта (Біологія)”

Висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи