011 – Освітні, педагогічні науки. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2022, 2021

Обговорення завершується: 01.06.2023 р.

Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»

Обговорення завершується: 01.06.2023 р.

Рівень освіти: Третій (освітньо-науковий)

Назва освітньо-наукової програми: Освітні, педагогічні науки

Керівник проєктної групи: Наталя БІДЮК, д-р. пед. наук, проф.

Контактна особа: Бідюк Н. М. електронна адреса  biduknm@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 10.06.2021 р.

Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»

Обговорення завершується: 10.06.2021 р.

Рівень освіти: другий (Доктор філософії).

Назва освітньо-професійної програми: Освітні, педагогічні науки

Керівник проектної групи: Н.М. Бідюк, д-р. пед. наук, проф.

Контактна особа: Бідюк Н.М. електронна адреса biduk_nm@ukr.net