Нормативні документи про підтримку учасників освітнього процесу

  1. Положення про сайти
  2. Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Хмельницького національного університету
  3. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення під час перебування на території Хмельницького національного університету
  4. Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб
  5. Положення про запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій
  6. Положення про запобігання та протидію булінгу
  7. Інструкція з діловодства
  8. Положення про користування гуртожитками студентського містечка
  9. Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ іноземних студентів у Хмельницькому національному університеті