182 - Fashion industry in light industry

2023, 2020

Year of entry into force: 2023

Specialty: 182 Light industry technologies

Name of educational program: Освітньо-професійна програма “Індустрія моди в легкій промисловості”

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі індустрії моди в легкій промисловості, що передбачає застосування отриманих теоретичних знань та практичних навичок з проєктування, виготовлення та реалізації виробів легкої промисловості.

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі виробництво та технології за спеціальністю технології легкої промисловості з акцентом на дизайн, проєктування, виготовлення та збут виробів легкої промисловості.

Features of the program: Програма має прикладний характер та орієнтована на виготовлення виробів легкої промисловості з урахуванням вимог сучасної індустрії моди та організації виставкової і рекламної діяльності щодо їх збуту

Year of entry into force: 2020

Specialty: 182 Light industry technologies

Name of educational program: Educational and professional program "Fashion industry in light industry"

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of solving specialized tasks for the production of competitive light industry products and their sale in domestic and foreign markets.

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of production and technology in the field of light industry technology with an emphasis on design, engineering, manufacture and sale of clothing, footwear and leather goods.

Features of the program: Програма має прикладний характер та орієнтована на виробництво товарів легкої промисловості з урахуванням вимог сучасної індустрії моди щодо організації виставкової та рекламної діяльності для стимулювання та розширення ринків збуту товарів легкої промисловості.