182 –  Індустрія моди в легкій промисловості

2023, 2020

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма “Індустрія моди в легкій промисловості”

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі індустрії моди в легкій промисловості, що передбачає застосування отриманих теоретичних знань та практичних навичок з проєктування, виготовлення та реалізації виробів легкої промисловості.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі виробництво та технології за спеціальністю технології легкої промисловості з акцентом на дизайн, проєктування, виготовлення та збут виробів легкої промисловості.

Особливості програми: Програма має прикладний характер та орієнтована на виготовлення виробів легкої промисловості з урахуванням вимог сучасної індустрії моди та організації виставкової і рекламної діяльності щодо їх збуту

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Індустрія моди в легкій промисловості»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних вирішувати спеціалізовані завдання щодо виробництва конкурентоспроможних виробів легкої промисловості та їх реалізації на вітчизняному та зарубіжному ринках товарів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі виробництво та технології за спеціальністю технології легкої промисловості з акцентом на дизайн, проектування, виготовлення та збут одягу, взуття та шкіргалантерейних виробів.

Особливості програми: Програма має прикладний характер та орієнтована на виробництво товарів легкої промисловості з урахуванням вимог сучасної індустрії моди щодо організації виставкової та рекламної діяльності для стимулювання та розширення ринків збуту товарів легкої промисловості.