174 – Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Назва освітньої програми: Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки в умовах технічного прогресу з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, що стоять за завданнями Industry 4.0

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з автоматизації, комп’ютерно- інтегрованих технологій та робототехніки орієнтована на проєктування та розробку систем автоматизації і робототехніки та багаторівневих систем керування і збору даних, розроблення прикладного програмного забезпечення систем автоматизації і робототехнічних систем, налагодження систем автоматизації та робототехнічних пристроїв та систем.