133 –  Галузеве машинобудування. Робототехнічні та мехатронні системи галузі

2022, 2021, 2020

Year of entry into force: 2022

Specialty: 133 Industrial Engineering

Name of educational program: Робототехнічні та мехатронні системи галузі

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати як типові, так і непередбачувані завдання та практичні проблеми у спеціалізованих сферах галузевого машинобудування, пов’язані з розробкою, удосконаленням та експлуатацією складного технологічного обладнання галузі, зокрема, мехатронних та робототехнічних систем, із застосуванням сучасних методів проектування технічних об’єктів та процесів

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю галузеве машинобудування. Здатність розробляти, удосконалювати та обслуговувати технічні об’єкти машинобудування у галузі легкої промисловості, включаючи робототехнічні та мехатронні системи, побудовані на принципах синергетичного поєднання вузлів точної механіки, електромеханічних (електропневматичних, електрогідравлічних) перетворювачів, інформаційно-сенсорних модулів, виконавчих механізмів, електронних та обчислювальних засобів.

Features of the program: Програма передбачає поглиблену підготовку в галузі електротехніки, автоматизації, мікропроцесорної техніки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерних наук.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 133 Industrial Engineering

Name of educational program: Освітньо-професійна програма Робототехнічні та мехатронні системи галузі

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати як типові, так і непередбачувані завдання та практичні проблеми у спеціалізованих сферах галузевого машинобудування, пов’язані з розробкою, удосконаленням та експлуатацією складного технологічного обладнання галузі, зокрема, мехатронних та робототехнічних систем, із застосуванням сучасних методів проектування технічних об’єктів та процесів

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю галузеве машинобудування. Здатність розробляти, удосконалювати та обслуговувати технічні об’єкти машинобудування у галузі легкої промисловості, включаючи робототехнічні та мехатронні системи, побудовані на принципах синергетичного поєднання вузлів точної механіки, електромеханічних (електропневматичних, електрогідравлічних) перетворювачів, інформаційно-сенсорних модулів, виконавчих механізмів, електронних та обчислювальних засобів. Ключові слова: системний інжиніринг, легка промисловість, обладнання та устаткування, автоматизація, мехатронна система, робототехнічний комплекс

Features of the program: Програма передбачає поглиблену підготовку в галузі електротехніки, автоматизації, мікропроцесорної техніки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерних наук

Year of entry into force: 2020

Specialty: 133 Industrial Engineering

Name of educational program: Освітньо-професійна програма Робототехнічні та мехатронні системи галузі

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати як типові, так і непередбачувані завдання та практичні проблеми у спеціалізованих сферах галузевого машинобудування, пов’язані з розробкою, удосконаленням та експлуатацією складного технологічного обладнання галузі, зокрема, мехатронних та робототехнічних систем, із застосуванням сучасних методів проектування технічних об’єктів та процесів

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю галузеве машинобудування. Здатність розробляти, удосконалювати та обслуговувати технічні об’єкти машинобудування у галузі легкої промисловості, включаючи робототехнічні та мехатронні системи, побудовані на принципах синергетичного поєднання вузлів точної механіки, електромеханічних (електропневматичних, електрогідравлічних) перетворювачів, інформаційно-сенсорних модулів, виконавчих механізмів, електронних та обчислювальних засобів. Ключові слова: системний інжиніринг, легка промисловість, обладнання та устаткування, автоматизація, мехатронна система, робототехнічний комплекс

Features of the program: Програма передбачає поглиблену підготовку в галузі електротехніки, автоматизації, мікропроцесорної техніки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерних наук