101 - Ecology

2024, 2023, 2021, 2019

Year of entry into force: 2024
Рік введення в дію: 2023

Specialty: 101 Екологія

Name of educational program: Educational and professional program Ecology

Guarantor of the educational program Н. Міронова, д. с.-г. н., проф.

The purpose of the educational program: Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері екології, екологічної безпеки та управлінні природоохоронною діяльністю, які здатні здійснювати інноваційну діяльність та розв’язувати складні задачі і проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна екологічна освіта з акцентом на екологічне експертне оцінювання, екологічний менеджмент та управління.

Features of the program: Формування компетентностей фахівців, необхідних для здійснення екологічного оцінювання різних видів діяльності та стратегічного екологічного оцінювання, а також організації і реалізації управління природоохоронною діяльністю та впровадження системи екологічного менеджменту.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 101 Екологія

Name of educational program: Educational and professional program Ecology

Guarantor of the educational program Н. Міронова, д. с.-г. н., проф.

The purpose of the educational program: Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері екології, екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю, які здатні здійснювати інноваційну діяльність та розв’язувати складні задачі і проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна екологічна освіта з акцентом на екологічне експертне оцінювання, екологічний менеджмент та управління.

Features of the program: Формування компетентностей фахівців, необхідних для здійснення екологічного оцінювання різних видів діяльності та стратегічного екологічного оцінювання, а також організації і реалізації управління природоохоронною діяльністю та впровадження системи 5 екологічного менеджменту.

Year of entry into force: 2019

Specialty: 101 Екологія

Name of educational program: Educational and professional program Ecology

Guarantor of the educational program O.O. Efremova, Candidate of Technical Sciences, Assoc.

The purpose of the educational program: Formation of general and professional competencies needed to solve complex complex problems and research problems in the field of ecology and environmental protection

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of environmental management and environmental justification of horticultural projects

Features of the program: Ensuring competencies in environmental management and teaching in higher education institutions