101 – Екологія

2024, 2023, 2021, 2019

Рік введення в дію: 2024
Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 101 Екологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Екологія

Гарант освітньої програми: Н. Міронова, д. с.-г. н., проф.

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері екології, екологічної безпеки та управлінні природоохоронною діяльністю, які здатні здійснювати інноваційну діяльність та розв’язувати складні задачі і проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна екологічна освіта з акцентом на екологічне експертне оцінювання, екологічний менеджмент та управління.

Особливості програми: Формування компетентностей фахівців, необхідних для здійснення екологічного оцінювання різних видів діяльності та стратегічного екологічного оцінювання, а також організації і реалізації управління природоохоронною діяльністю та впровадження системи екологічного менеджменту.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 101 Екологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Екологія

Гарант освітньої програми: Н. Міронова, д. с.-г. н., проф.

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері екології, екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю, які здатні здійснювати інноваційну діяльність та розв’язувати складні задачі і проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна екологічна освіта з акцентом на екологічне експертне оцінювання, екологічний менеджмент та управління.

Особливості програми: Формування компетентностей фахівців, необхідних для здійснення екологічного оцінювання різних видів діяльності та стратегічного екологічного оцінювання, а також організації і реалізації управління природоохоронною діяльністю та впровадження системи 5 екологічного менеджменту.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 101 Екологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Екологія

Гарант освітньої програми: О.О. Єфремова, канд.тех.наук, доц.

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей, необхідних для вирішення складних комплексних завдань і проблеми дослідницького характеру в галузі екології та охорони навколишнього середовища

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі управління природоохоронною діяльністю та екологічного обґрунтування проектів садово-паркового господарства

Особливості програми: Забезпечення компетентностей з управління природоохоронною діяльністю та викладання у закладах вищої освіти