101 – Екологія

2019

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 101 Екологія

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Екологія

Гарант освітньої програми: О.О. Єфремова, канд.тех.наук, доц.

Мета освітньої програми: Формування загальних і фахових компетентностей, необхідних для вирішення складних комплексних завдань і проблеми дослідницького характеру в галузі екології та охорони навколишнього середовища

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі управління природоохоронною діяльністю та екологічного обґрунтування проектів садово-паркового господарства

Особливості програми: Забезпечення компетентностей з управління природоохоронною діяльністю та викладання у закладах вищої освіти