076 – Підприємництво та торгівля

2023

Рік введення в дію: 2023

Specialty: 076 “Підприємництво та торгівля “

Name of educational program: Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та комерційна логістика»

Guarantor of the educational program Л. Любохинець, д.екон.н., доц

Purpose of the program: Формування особистості фахівця для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та комерційної логістики, здатного розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва та торгівлі або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Focus of the program, specialization Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля».

Features of the program: Володіння інноваційними методами управління суб’єктами підприємництва, торгівлі та комерційної логістики, створення сприятливих умов для прискорення товарообігу шляхом раціоналізації каналів поставок товарів. Практична підготовка на підприємствах сфери торговельно-посередницького та логістичного бізнесу