076 – Підприємництво та торгівля

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 076 “Підприємництво та торгівля “

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та комерційна логістика»

Гарант освітньої програми: Л. Любохинець, д.екон.н., доц

Мета програми: Формування особистості фахівця для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та комерційної логістики, здатного розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва та торгівлі або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля».

Особливості програми: Володіння інноваційними методами управління суб’єктами підприємництва, торгівлі та комерційної логістики, створення сприятливих умов для прискорення товарообігу шляхом раціоналізації каналів поставок товарів. Практична підготовка на підприємствах сфери торговельно-посередницького та логістичного бізнесу