075 - Marketing

2023, 2022, 2021, 2020, 2016

Year of entry into force: 2023

Specialty: 075 Marketing

Name of educational program: Освiтньо-професійна програма «Маркетинг»

Guarantor of the educational program Зінаїда АНДРУШКЕВИЧ, к.е.н., доц.

Purpose of the program: Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування інноваційних підходів і сучасних
цифрових та комунікаційних технологій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.

Focus of the program, specialization Спеціальна освіта в галузі управління та
адміністрування за спеціальністю 075 «Маркетинг», що передбачає формування
фахових компетентностей та враховує специфіку роботи підприємств в сучасних
умовах господарювання.

Features of the program: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні
успішно конкурувати у галузі маркетингу підприємств різних сфер діяльності та форм
власності на основі інноваційних підходів і сучасних цифрових та комунікаційних
технологій, а також із залученням стейкголдерів.

Year of entry into force: 2022


Specialty:
 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program VL Karpenko, Ph.D., Assoc.

Year of entry into force: 2021

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program VL Karpenko, Ph.D., Assoc.

Year of entry into force: 2020

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program VL Karpenko

Year of entry into force: 2016

Specialty: 075 MARKETING

Field of knowledge, code and name of the specialty: 07 Management and Administration, 075 - Marketing

Guarantor of the educational program VL Karpenko