073 - Management of organizations

2023, 2022

Year of entry into force: 2023

Specialty:  073 “Менеджмент”

Name of educational program: Educational and professional program "Management of organizations"

The purpose of the educational program: Підготовка фахівців, здатних до успішної професійної самореалізації, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя, спроможних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог

The main focus of the educational program and specialization: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент»

Features of the program: Спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями в сфері управління та адміністрування, формування і розвиток професійних компетентностей фахівця з менеджменту з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти та основних стейкхолдерів (роботодавців, наукової спільноти, випускників). Можливість вибору англомовних курсів

Рік введення в дію: 2022

Specialty: 073 MANAGEMENT

Name of educational program: Educational and professional program "Management of organizations"

The purpose of the educational program:

Підготовка фахівців, здатних до успішної професійної самореалізації, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя, спроможних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

The main focus of the educational program and specialization: Special education in the field of management and administration in the specialty "Management".

Features of the program: Спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями в сфері управління та адміністрування, формування і розвиток професійних компетентностей фахівця з менеджменту з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти та основних стейкхолдерів (роботодавців, наукової спільноти, випускників). Можливість вибору англомовних курсів.