073 – Менеджмент організацій

2022, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій»

Мета освітньої програми:

Підготовка фахівців, здатних до успішної професійної самореалізації, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя, спроможних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент».

Особливості програми: Спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями в сфері управління та адміністрування, формування і розвиток професійних компетентностей фахівця з менеджменту з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти та основних стейкхолдерів (роботодавців, наукової спільноти, випускників). Можливість вибору англомовних курсів.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент».

Особливості програми: Програма дає можливість отримати ґрунтовну фахову освіту (формування професійних компетентностей, що проявляються у володінні концепціями, методами, інструментами і методиками сучасного менеджменту та здатності приймати ефективні рішення в управлінні організаціями) у поєднанні з унікальними можливостями управління інноваційними проєктами на мезо- та мікрорівні (на підприємствах Хмельницької області) та визнанням результатів неформальної освіти