051 – Економіка. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2024, 2023

Обговорення завершується: 15.05.2024

Specialty: 051 Economics

Educational level third (educational and scientific).

Name of educational and scientific program:  Economy

Гарант  (Керівник проєктної групи):  Валентина ЛУК’ЯНОВА, д-р екон. наук, проф.

Comments and suggestions:  прохання надсилати  Валентині ЛУК’ЯНОВІЙ  на електронну адресу: lukianivww@ua.fmlukianovav@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 10.02.2023

Specialty: 051 ЕКОНОМІКА

Educational level third (educational and scientific).

Name of educational and professional program: Economy

Project team leader: В.В. Лук’янова, д.е.н., проф.

Comments and suggestions: прохання надсилати гаранту освітньої програми – В.В. Лук’янова, на електронну адресу lukianivww@ua.fm

Обговорення завершується: 20.06.2022

Specialty: 051 ЕКОНОМІКА

Educational level third (educational and scientific).

Name of educational and professional program: Economy

Контактна особа –  Гончар Ольга Іванівна,  електронна адреса:  o.i.gonchar@i.ua

Обговорення завершується: 15.05.2021

Specialty: 051 ЕКОНОМІКА

Educational level third (educational and scientific).

Name of educational and professional program: Economy

Контактна особа –  Гончар Ольга Іванівна,  електронна адреса:  o.i.gonchar@i.ua