017 - Physical culture and sports

2022, 2019, 2016

Year of entry into force: 2022

Specialty: 017 Physical culture and sports

Name of educational program: Educational and professional program Physical Culture and Sports

Guarantor of the educational program Ю. Дутчак, д. пед. н., доц.

The purpose of the educational program: Формування у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту професійних компетентностей, що дозволять виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту та здатність забезпечувати навчально-тренувальний процес з обраного виду спорту; формування демократичної культури, моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції.

Orientation of the educational program: The educational and professional program is focused on training specialists in physical culture and sports

Features of the program: Професійне навчання здобувачів вищої освіти поєднується з можливістю реалізації та вдосконалення попередньої спортивної підготовки шляхом теоретичного та практичного навчання за спрямуваннями: ігрові, зимові види спорту, спортивний туризм та орієнтування; силові, водні види спорту, веслування, гімнастика; одноборства, легка атлетка, стрілецькі види спорту, шахи, за рахунок обов’язкового курсу дисциплін та проходження практики за профілем майбутньої професії.

Year of entry into force: 2019

Specialty: 017 Physical culture and sports

Name of educational program: Educational and professional program Physical Culture and Sports

Guarantor of the educational program E.O. Pavlyuk, Ph.D., Assoc.

The purpose of the educational program: Training of specialists capable of solving complex specialized tasks and practical problems, characterized by complexity and uncertainty of conditions, during professional activities in the field of physical culture and sports or in the learning process

Orientation of the educational program: The educational and professional program is focused on training specialists in physical culture and sports

Features of the program: Providing individual trajectory of professional training (1 - game and winter sports, sports tourism and orienteering; 2 - power and water sports, rowing, gymnastics; 3 - martial arts and athletics, archery, chess).

Year of entry into force: 2016

Specialty: 017 Physical culture and sports

Name of educational program: Physical culture and sports

Guarantor of the educational program E.O. Pavlyuk, Ph.D., Assoc.