017 – Фізична культура і спорт

2022, 2019, 2016

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Ю. Дутчак, д. пед. н., доц.

Мета освітньої програми: Формування у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту професійних компетентностей, що дозволять виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту та здатність забезпечувати навчально-тренувальний процес з обраного виду спорту; формування демократичної культури, моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції.

Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма зорієнтована на підготовку фахівців з фізичної культури і спорту

Особливості програми: Професійне навчання здобувачів вищої освіти поєднується з можливістю реалізації та вдосконалення попередньої спортивної підготовки шляхом теоретичного та практичного навчання за спрямуваннями: ігрові, зимові види спорту, спортивний туризм та орієнтування; силові, водні види спорту, веслування, гімнастика; одноборства, легка атлетка, стрілецькі види спорту, шахи, за рахунок обов’язкового курсу дисциплін та проходження практики за профілем майбутньої професії.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Є.О. Павлюк, к.фiз.вих.,доц.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання

Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма зорієнтована на підготовку фахівців з фізичної культури і спорту

Особливості програми: Забезпечення індивідуальної траєкторії фахової підготовки (1 – ігрові та зимові види спорту, спортивний туризм та орієнтування; 2 – силові та водні види спорту, веслування, гімнастика; 3 – одноборства та легка атлетка, стрілецькі види спорту, шахи).

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Назва освітньої програми: Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Є.О. Павлюк, к.фiз.вих.,доц.