014 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

2024, 2022

Обговорення завершується: 18.02.2024

Specialty: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Educational level Перший (бакалаврський)

Name of educational and professional program: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Скрипник Сергій Васильович

Comments and suggestions:  прохання надсилати Сергію Скрипнику to the e-mail address  krypnyks@khmnu.edu.ua;   skrypnyks2@gmail.com

Обговорення завершується: 20.06.2022

Specialty: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Educational level first (bachelor's)

Name of educational and professional program: Educational and professional program Secondary education (Biology and human health)

Project team leader (guarantor): С. В. Скрипник, канд. пед. наук.

Comments and suggestions: Білецька Г. А., електронна адреса: biletska_galina2017@ukr.net