014 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

2024, 2022

Обговорення завершується: 18.02.2024

Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Рівень освіти: Перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Скрипник Сергій Васильович

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Сергію Скрипнику на електронну адресу  krypnyks@khmnu.edu.ua;   skrypnyks2@gmail.com

Обговорення завершується: 20.06.2022

Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Керівник проєктної групи (гарант): С. В. Скрипник, канд. пед. наук.

Зауваження та пропозиції: Білецька Г. А., електронна адреса: biletska_galina2017@ukr.net