231 – Соціальна робота. Соціальна педагогіка

2023, 2022, 2019

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми освітньої та соціальної сфери, у тому числі управління соціальними процесами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку особистості, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи, соціально-педагогічної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, та зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма орієнтована на спеціальну освіту в галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки. Ґрунтується на загальнонаукових засадах, сучасному досвіді практичної соціальної роботи, орієнтує на актуальну соціально-педагогічну діяльність та кваліфікації, в межах яких можлива професійна діяльність.

Особливості програми: Програма спрямована на спеціальну підготовку фахівців у галузі соціальної роботи та соціально-педагогічну діяльність у освітній та соціальній сферах.