182 – Конструювання та технології швейних виробів

2021

Обговорення завершується: 09.07.2021

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Конструювання та технології швейних виробів

Керівник проектної групи: О.М. Домбровська, к.т.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Домбровській О.М. на електронну адресу p_dombrovska@ukr.net