141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2024, 2022

Обговорення завершується: 08.05.2024

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Гарант  (Керівник проєктної групи):  Сергій ГОРЯЩЕНКО

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати   Сергію  ГОРЯЩЕНКО   на електронну адресу:  gsl7@ukr.net

Обговорення завершується: 10.11.2022

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»

Керівник проектної групи: Горященко С.Л., к.т.н., доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Горященко С.Л., на електронну адресу gsl7@ukr.net