133 – Робототехнічні та мехатронні системи галузі

2022, 2021, 2020

Обговорення завершується: 10.06.2022

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Галузеве машинобудування

Керівник проектної групи: В.І.Онофрійчук, к.т.н.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – к.т.н., В.І.Онофрійчуку на електронну адресу vovchik_o@yahoo.com

Обговорення завершується: 17.06.2021

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Освітня кваліфікація: Бакалавр з галузевого машинобудування

Керівник проектної групи: В.І.Онофрійчук, к.т.н.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – к.т.н., В.І.Онофрійчуку на електронну адресу v.onofriychuck@khnu.km.ua

Обговорення завершується: 24.06.2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Галузеве машинобудування

Керівник проектної групи: В.І.Онофрійчук, к.т.н.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – к.т.н., В.І.Онофрійчуку на електронну адресу v.onofriychuck@khnu.km.ua