076 – Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика

2023, 2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 076 Пiдприємництво та торгiвля

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування

Гарант освітньої програми: С.А.Дражниця, к.е.н., доц.

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 076 Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 076 – Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

Гарант освітньої програми: С.А.Дражниця, к.е.н., доц.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 076 Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 076 – Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

Гарант освітньої програми: С.А.Дражниця, к.е.н., доц.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 076 Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

Галузь знань, шифр і назва спеціальності: 07 Управління та адміністрування, 076 – Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть

Гарант освітньої програми: С.А.Дражниця, к.е.н., доц.