076 – Управління підприємницькою діяльністю

2021, 2020, 2019, 2017

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій