076 – Управління підприємницькою діяльністю

2023, 2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 076 “Підприємництво та торгівля “

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування і розвиток загальних та професійних компетентностей при підготовці висококваліфікованих фахівців з управління підприємницькою діяльністю, компетентних в питаннях утворення, забезпечення функціонування та розвитку бізнес-структур за умов невизначеності зовнішнього середовища, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання з підприємництва та торгівлі, володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у сфері організації та ведення підприємницької діяльності

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля».

Особливості програми: Інтегрована підготовка висококваліфікованих фахівців з управління підприємницькою діяльністю, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками, здатні до прийняття управлінських рішень стосовно започаткування бізнесу, реалізації бізнес-ідей та інноваційних проєктів в умовах мінливого конкурентного бізнес-середовища

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Управління підприємницькою діяльністю»

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з управління підприємницькою діяльністю, які сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, що дозволить успішно здійснювати системний аналіз соціально-економічної інформації для розробки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо заснування, налагодження і розвитку власного бізнесу, за умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного розвитку внутрішнього середовища підприємства на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з акцентом на управлінні підприємницькою діяльністю

Особливості програми: Інтегрована підготовка фахівців з управління підприємницькою діяльністю, інформаційно-аналітичної оцінювання бізнесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій