076 – Підприємництво

2022, 2020

Обговорення завершується: 20.04.2022

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обговорення завершується: 20.04.2022

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Підприємництво

Керівник проектної групи: В.В. Лук’янова, л.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Лук’яновій В.В. на електронну адресу lukianivww@ua.fm

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обговорення завершується: 26.06.2020

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Підприємництво

Керівник проектної групи: В.В. Лук’янова, л.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Лук’яновій В.В. на електронну адресу lukianivww@ua.fm