051 – HR-інжиніринг у бізнес-економіці

2024, 2022

Обговорення завершується: 05.03.2024

Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ

Гарант  (Керівник проєктної групи):    Леся ВОЛЯНСЬКА-САВЧУК, к.е.н, доц.

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Лесі ВОЛЯНСЬКІЙ-САВЧУК   на електронну адресу   volianskalv@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 10.11.2022

Спеціальність:  051 “ЕКОНОМІКА”

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: HR-інжиніринг у бізнес-економіці

Керівник проектної групи: Михайло ВЕДЕРНІКОВ, д.е.н., проф.

Контактна особа – Михайло Ведерніков, електронна адреса: arh.mihael@gmail.com