051 – Економіка підприємства

2022, 2020

Обговорення завершується: 20.04.2022

Спеціальність: 051 Економіка

Обговорення завершується: 20.04.2022

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Економіка

Керівник проектної групи: М.В. Диха, л.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – М.В. Диха, л.е.н., проф. на електронну адресу dyha-mv@ukr.net

Обговорення завершується: 28.05.2020

Спеціальність: 051 Економіка

Обговорення завершується: 28.05.2020

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Економіка

Керівник проектної групи: М.В. Диха, л.е.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – завідувачу кафедри Лук’яновій на електронну адресу lukianivww@ua.fm