051 – Економічна кібернетика

2023, 2021, 2020

Обговорення завершується: 15.03.2023

Спеціальність: 051 «Економіка»

Рівень освіти: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: Економічна кібернетика

Гарант / Контактна особа: Оксана ПРОСКУРОВИЧ, к.е.н., доц.

email:  proskurovycho@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 17.06.2021

Спеціальність: 051 Економіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Економічна кібернетика

Керівник проектної групи: О.В. Проскурович, кандидат економічних наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Павлу Григоруку, на електронну адресу violete@ukr.net

Обговорення завершується: 24.06.2020

Спеціальність: 051 Економіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Економіка

Керівник проектної групи: О.В. Проскурович, кандидат економічних наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – завідувачу кафедри Григоруку П.М. на електронну адресу violete@ukr.net