051 – Економічна кібернетика

2023, 2021, 2020, 2019, 2016

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатних вирішувати спеціалізовані комплексні завдання фахової діяльності в галузі дослідження соціально-економічних системам засобами інформаційно-комунікаційних технологій та економіко-математичного моделювання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю економіка з акцентом на здатності до критичного осмислення та системного аналізу спеціалізованих комплексних завдань та їх вирішення на основі досліджень в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища з використанням сучасного інструментарію економікоматематичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій

Особливості програми: Інтеграція економічної, математичної та комп’ютерної підготовки. Реалізація академічної мобільності в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатних вирішувати спеціалізовані комплексні завдання фахової діяльності в галузі дослідження соціально-економічних системам засобами інформаційно-комунікаційних технологій та економіко-математичного моделювання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю економіка з акцентом на здатності до критичного осмислення та системного аналізу спеціалізованих комплексних завдань та їх вирішення на основі досліджень в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливості програми: Інтеграція економічної, математичної та комп’ютерної підготовки. Реалізація академічної мобільності в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатних вирішувати спеціалізовані комплексні завдання фахової діяльності в галузі дослідження соціально-економічних системам засобами інформаційно-комунікаційних технологій та економіко-математичного моделювання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю економіка з акцентом на здатності до критичного осмислення та системного аналізу спеціалізованих комплексних завдань та їх вирішення на основі досліджень в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливості програми: Інтеграція економічної, математичної та комп’ютерної підготовки. Реалізація академічної мобільності в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатних вирішувати спеціалізовані комплексні завдання фахової діяльності в галузі дослідження соціально-економічних системам засобами інформаційно-комунікаційних технологій та економіко-математичного моделювання

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю економіка з акцентом на здатності до критичного осмислення та системного аналізу спеціалізованих комплексних завдань та їх вирішення на основі досліджень в умовах невизначеності та складності оточуючого середовища з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливості програми: Інтеграція економічної, математичної та комп’ютерної підготовки. Реалізація академічної мобільності в рамках виконання міжнародних проектів ERASMUS+