051 – HR-інжиніринг у бізнес-економіці

2023, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «HR-інжиніринг у бізнес-економіці»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань з HR-інжинірингу, новітньої економіки та сучасного бізнесу, що обумовлені для здійснення успішної трудової діяльності в ринкових умовах господарювання.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю “Економіка”

Особливості програми: Освітня програма забезпечує отримання студентами комплексу новітніх знань, вмінь і навичок з теорії та практики HR-інжинірингу, пов’язаних із управлінням бізнесом та економічними процесами в умовах ринкових економічних відносин.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «HR-інжиніринг у бізнес-економіці»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань з HR-інжинірингу, новітньої економіки та сучасного бізнесу, що обумовлені для здійснення успішної трудової діяльності в ринкових умовах господарювання.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю “Економіка”

Особливості програми: Освітня програма забезпечує отримання студентами комплексу новітніх знань, вмінь і навичок з теорії та практики HR-інжинірингу, пов’язаних із управлінням бізнесом та економічними процесами в умовах ринкових економічних відносин.