035 – Філологія. Українська мова та література

2021, 2020

Обговорення завершується: 26.06.2021

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 26.06.2021

Рівень освіти: перший (бакалаврський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Українська мова та література

Гарант (керівник проєктної групи): М. М. Гавриш, к. філол. н., доц.

Контактна особа: прохання надсилати Гавриш М.М. g_m_m@ukr.net

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 035 Філологія

Обговорення завершується: 26.06.2020

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Філологія. Українська мова та література

Гарант (керівник проєктної групи): М. М. Гавриш, к. філол. н., доц.

Контактна особа: прохання надсилати Гавриш М.М. g_m_m@ukr.net