035 – Польська мова і література, друга мова – англійська

2021, 2020

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 035 Філологія

Назва освітньої програми: Польська мова і література, друга мова – англійська

Гарант освітньої програми: Торчинська Н.М., к.філол.н., доц.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською, польською та англійською мовами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія».

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія».

Постiйне посилання:

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 035 Філологія

Назва освітньої програми: Польська мова і література, друга мова – англійська

Гарант освітньої програми: Л. Л. Станіславова, к.філол.н., доц.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською, польською та англійською мовами.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія».

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер профільної гуманітарної підготовки за спеціальністю «Філологія».