263 – Охорона праці (за галузями)

2022, 2021, 2020

Обговорення завершується: 27.05.2022

Спеціальність: 26 Цивільна безпека

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Охорона праці (за галузями)

Керівник проектної групи: К. А. Паршенко, канд. техн. наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Паршенко К.А. на електронну адресу parshenko@ukr.net

Обговорення завершується: 20.08.2021

Спеціальність: 26 Цивільна безпека

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Охорона праці (за галузями)

Керівник проектної групи: К. А. Паршенко, канд. техн. наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Паршенко К.А. на електронну адресу parshenko@ukr.net

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 26 Цивільна безпека

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Охорона праці (за галузями)

Керівник проектної групи: К. А. Паршенко, канд. техн. наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Паршенко К.А. на електронну адресу parshenko@ukr.net