023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

2023, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво. Декоративне мистецтво»

Мета освітньої програми: Підготовка до професійної діяльності майбутніх фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізація Художник декоративного мистецтва.

Особливості програми: Освітньо-професійна програма інтегрує професійну підготовку фахівців за спеціалізацією Художник декоративного мистецтва за одним із напрямів: художнє дерево або художній текстиль відповідно до вибору здобувачів з підготовкою до викладання у мистецьких школах.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціалізацією художник декоративного мистецтва (художній текстиль; художня обробка деревини) з педагогічною складовою.

Особливості програми: Практична зорієнтованість на надбання та розвиток національної культури (зокрема Подільського регіону) та використання системи традиційних практик (музейна; пленерно-живописна; проектно-виробнича; педагогічна; переддипломна)

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціалізацією художник декоративного мистецтва (художній текстиль; художня обробка деревини) з педагогічною складовою.

Особливості програми: Практична зорієнтованість на надбання та розвиток національної культури (зокрема Подільського регіону) та використання системи традиційних практик (музейна; пленерно-живописна; проектно-виробнича; педагогічна; переддипломна)