023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціалізацією художник декоративного мистецтва (художній текстиль; художня обробка деревини) з педагогічною складовою.

Особливості програми: Практична зорієнтованість на надбання та розвиток національної культури (зокрема Подільського регіону) та використання системи традиційних практик (музейна; пленерно-живописна; проектно-виробнича; педагогічна; переддипломна)

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціалізацією художник декоративного мистецтва (художній текстиль; художня обробка деревини) з педагогічною складовою.

Особливості програми: Практична зорієнтованість на надбання та розвиток національної культури (зокрема Подільського регіону) та використання системи традиційних практик (музейна; пленерно-живописна; проектно-виробнича; педагогічна; переддипломна)

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

Мета освітньої програми: Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціалізацією художник декоративного мистецтва (художній текстиль; художня обробка деревини) з педагогічною складовою.

Особливості програми: Практична зорієнтованість на надбання та розвиток національної культури (зокрема Подільського регіону) та використання системи традиційних практик (музейна; пленерно-живописна; проектно-виробнича; педагогічна; переддипломна)