015 –  Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Обговорення завершується: 19.05.2024

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Гарант  (Керівник проєктної групи):    Іван ГЕРНІЧЕНКО

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати  Івану ГЕРНІЧЕНКО    на електронну адресу: hernichenko@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 14.05.2023

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Рівень освіти:  другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Гарант / Контактна особа:  Ігор АНДРОЩУК  

email:    lemen77@ukr.net

Обговорення завершується: 01.05.2022

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація: 015.38 Транспорт

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Гарант (керівник проєктної групи): І.П. Андрощук, д.пед.н., доцент

Контактна особа: Герніченко І.І. gervan@ukr.net

Обговорення завершується: 12.05.2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація: 015.38 Транспорт

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Гарант (керівник проєктної групи): І.П. Андрощук, д.пед.н., доцент

Контактна особа: Герніченко І.І. gervan@ukr.ne

Обговорення завершується: 05.06.2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація: 015.20 Транспорт

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Гарант (керівник проєктної групи): І.П. Андрощук, д.пед.н., доцент

Контактна особа: Герніченко І.І. gervan@ukr.net