015 – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2024
Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – викладача професійної (професійно- технічної), фахової передвищої, вищої освіти, який володіє теоретичною базою методичної та управлінської діяльності, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного вирішувати складні задачі і проблеми в освіті інноваційного та дослідницького характеру за спеціалізацією за спеціалізацією «Транспорт»

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі Освіта / Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (Транспорт). Програма спрямована на вивчення особливостей організації та провадження освітнього процесу підготовки фахівців в галузі технічного обслуговування та ремонту автомобілів в закладах освіти різного рівня (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) на базі прогресивних форм організації освітнього процесу та використання сучасних інформаційних технологій

Особливості програми: Програма передбачає вивчення методичних дисциплін в галузі професійної, фахової передвищої та вищої освіти в межах спеціалізації «Транспорт» (Обслуговування та ремонт автомобілів) у поєднанні з практичною підготовкою в закладах освіти різного рівня

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який володіє теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Спеціальна освіта в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (Транспорт). Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми:  Програма передбачає інтеграцію педагогічної та фахової підготовки за спеціалізацією «Транспорт»

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесуОсобливості програми: Програма передбачає інтеграцію педагогічної та фахової підготовки за спеціалізацією «Транспорт»

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми: Дуальна система підготовки фахівця, що передбачає поєднання навчання в умовах закладу вищої освіти та сучасного авторемонтного виробництва