015 – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Спеціальна освіта в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (Транспорт). Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми: Інтеграція педагогічної та інженерної (відповідно до спеціалізації) підготовки фахівця і передбачає здійснення практичної інженерної підготовки на базі сучасного авторемонтного виробництва

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми: Дуальна система підготовки фахівця, що передбачає поєднання навчання в умовах закладу вищої освіти та сучасного авторемонтного виробництва

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін автомобільного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт», що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначенністтю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в сфері обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в закладах професійної освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми: Дуальна система підготовки фахівця, що передбачає поєднання навчання в умовах закладу вищої освіти та сучасного авторемонтного виробництва