015 – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

2023, 2021, 2020

Обговорення завершується: 14.05.2023

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Рівень освіти:  перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми:  Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Гарант / Контактна особа:  Іван ГЕРНІЧЕНКО

email:  gervan@ukr.net

Обговорення завершується: 17.06.2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
Рівень освіти: перший (бакалаврський).
Назва освітньо-професійної програми: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)(швейні вироби)
Керівник проєктної групи (гарант): І.І.Герніченко, к.пед.н., доцент
Зауваження та пропозиції: прохання надсилати керівнику проєктної групи Герніченку І.І. на електронну адресу gervan@ukr.net

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

Керівник проєктної групи (гарант): І.І.Гернічнко, к.пед.н., доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати керівнику проєктної групи Герніченко І. на електронну адресу gervan@ukr.net