015 – Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)

2024, 2023, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2024
Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін швейного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби), що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в галузі технології виробів легкої промисловості (швейні вироби) в закладах професійної та фахової передвищої освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми: Програма передбачає опанування дисциплін в галузі професійної освіти відповідно до спеціалізації та забезпечує можливість поглибленого вивчення пакету фахових дисциплін (програма-minor «Технологія швейних виробів») обсягом 24 кредити ЄКТС

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)

Мета освітньої програми: Підготовка конкурентоспроможного фахівця – педагога професійної освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою методичних дисциплін та фахових дисциплін швейного профілю, сучасними освітніми інструментами та технологіями, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері професійної освіти за спеціалізацією «Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби), що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Програма спрямована на вивчення організації та управління навчальним процесом підготовки фахівців в галузі технології виробів легкої промисловості (швейні вироби) в закладах професійної та фахової передвищої освіти на базі використання сучасних інформаційних технологій та прогресивних форм організації освітнього процесу

Особливості програми: Програма передбачає опанування дисциплін в галузі професійної освіти відповідно до спеціалізації та забезпечує можливість поглибленого вивчення пакету фахових дисциплін (програма-minor «Технологія швейних виробів») обсягом 24 кредити ЄКТС