014 – Середня освіта (Українська мова і література)

2021, 2020

Рік введення в дію: 2021
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література)

Мета освітньої програми: Формування особистості фахівця, який здатен вирішувати типові професійні завдання щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу з української мови та літератури і володіти професійними та особистісними якостями вчителя.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю «Середня освіта». Акцент на здатності організовувати і здійснювати навчально-виховний процес з української мови і літератури, зарубіжної літератури.

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з української філології, що надає їм право викладати у загальноосвітніх навчальних закладах, застосовуючи інноваційні технології та дослідницькі навички у профільній гуманітарній підготовці за спеціальністю «Середня освіта». Програма передбачає поглиблені знання і практичні навички іноземних мов за фахом.