014 – Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)

2023, 2021

Обговорення завершується: 20.08.2023

Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Рівень освіти:  Перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (Мови та літератури (польська, українська))

Гарант/Контактна особа: –  Неля ПОДЛЕВСЬКА,

електронна адреса: podlevskanv@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 2021

Спеціальність: 014 Середня освіта

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньої-професійної програми: Середня освіта (мови і літератури (польська, українська))

Керівник проєктної групи (гарант): І.В.Горячок, к.пед..н.,доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати зауваження І.В.Горячок, к.пед..н.,доц. на електронну адресу: horiachokI@khmnu.edu.ua