014 – Середня освіта (Фізична культура)

2023, 2022, 2020

Обговорення завершується: 10.06.2023

Спеціальність:  014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Рівень освіти:  другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:   Середня освіта  (Фізична культура)

Гарант / Контактна особа:     Олександр СОЛТИК

email:     soltyk_sasha@i.ua

Обговорення завершується: 16.05.2022

Спеціальність: 014 Середня освіта

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (Фізична культура)

Гарант (керівник проєктної групи): О. О. Солтик, д.пед.н., доц.

Контактна особа: Солтик О.О. soltyk_sasha@i.ua

Обговорення завершується: 07.08.2020

Спеціальність: 014 Середня освіта

Рівень освіти: другий (магістерський) рівень.

Назва освітньо-професійної програми: Середня освіта (Фізична культура)

Гарант (керівник проєктної групи): О. О. Солтик, д.пед.н., доц.

Контактна особа: Солтик О.О. kafedra_fv_khnu@ukr.net