014 – Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

2022, 2021, 2020, 2018

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант освітньої програми: канд. пед. наук С.В.Скрипник

Мета програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, які володіють компетентностями, необхідними для здійснення освітнього процесу з біології та основ здоров’я і реалізації завдань екологічної освіти у закладах загальної середньої освіти, здатні до професійної самореалізації та адаптовані до викликів освіти і сучасного життя.

Фокус програми, спеціалізації: Освітньо-професійна програма забезпечує формування особистості педагога, який володіє знаннями теоретичних основ і прикладних аспектів біології, екології, наук про здоров’я, психолого-педагогічних особливостей організації освітнього процесу, методикою та інноваційними технологіями навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти, здатний здійснювати екологічну освіту учнів.

Особливості програми: Підготовка вчителя біології та основ здоров’я, здатного інтегрувати знання з біології, основ здоров’я та екології для формування в учнів закладів загальної середньої освіти екологічної культури, ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я і безпеки людини.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант освітньої програми: канд. пед. наук С.В.Скрипник

Мета програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, які володіють компетентностями, необхідними для здійснення освітнього процесу з біології та основ здоров’я і реалізації завдань екологічної освіти у закладах загальної середньої освіти, здатні до професійної самореалізації та адаптовані до викликів освіти і сучасного життя

Фокус програми, спеціалізації: Освітньо-професійна програма забезпечує формування особистості педагога, який володіє знаннями теоретичних основ і прикладних аспектів біології, екології, наук про здоров’я, психолого-педагогічних особливостей організації освітнього процесу, методикою та інноваційними технологіями навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти, здатний здійснювати екологічну освіту учнів. Ключові слова: педагогіка, психологія, біологія, здоров’я людини, методика навчання біології, методика навчання основ здоров’я, екологія.

Особливості програми: Підготовка вчителя біології та основ здоров’я, здатного інтегрувати знання з біології, основ здоров’я та екології для формування в учнів закладів загальної середньої освіти екологічної культури, ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я і безпеки людини.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Гарант освітньої програми: Г.А Білецька

Мета програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, які володіють компетентностями, необхідними для здійснення освітнього процесу з біології та основ здоров’я і реалізації завдань екологічної освіти у закладах загальної середньої освіти, здатні до професійної самореалізації та адаптовані до викликів освіти і сучасного життя.

Фокус програми, спеціалізації: Освітньо-професійна програма забезпечує формування особистості педагога, який володіє знаннями теоретичних основ і прикладних аспектів біології, екології, наук про здоров’я, психолого-педагогічнихособливостей організації освітнього процесу, методикою та інноваційними технологіями навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти, здатний здійснювати екологічну освіту учнів. Ключові слова: педагогіка, психологія, біологія, здоров’я людини, методика навчання біології, методика навчання основ здоров’я, екологія.

Особливості програми: Підготовка вчителя біології та основ здоров’я, здатного інтегрувати знання з біології, основ здоров’я та екології для формування в учнів закладів загальної середньої освіти екологічної культури, ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я і безпеки людини.

Рік введення в дію: 2018

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Назва освітньої програми: Бакалавр середньої освіти (біологія та здоров’я людини)

Гарант освітньої програми: Г.А. Бiлецька

Мета програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, які володіють компетентностями, необхідними для здійснення освітнього процесу з біології та основ здоров’я і реалізації завдань екологічної освіти у закладах загальної середньої освіти, здатні до професійної самореалізації та адаптовані до викликів освіти і сучасного життя.

Фокус програми, спеціалізації: Освітньо-професійна програма забезпечує формування особистості педагога, який володіє знаннями теоретичних основ і прикладних аспектів біології, екології, наук про здоров’я, психолого-педагогічнихособливостей організації освітнього процесу, методикою та інноваційними технологіями навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти, здатний здійснювати екологічнуосвіту учнів.Ключові слова: педагогіка, психологія, біологія, здоров’я людини, методика навчання біології, методика навчання основ здоров’я, екологія.

Особливості програми: Підготовка вчителя біології та основ здоров’я, здатного інтегрувати знання з біології, основ здоров’я та екології для формування в учнів закладів загальної середньої освіти екологічної культури, ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я і безпеки людини.