Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2023/2024 навчального року

121 Інженерія програмного забезпечення

051 Економіка (Економічна кібернетика)

075 Маркетинг

126 Інформаційні системи та технології

051 Економіка