Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2023/2024 навчального року

121 Software Engineering

051 Економіка (Економічна кібернетика)

075 Marketing

126 Information systems and technologies

051 Economics