Політики рівних можливостей

Політика рівності Хмельницького національного університету

План гендерної рівності Хмельницького національного університету

Словник Європейського інституту із ґендерної рівності

Список винаходів і відкриттів, здійснених жінками

Список нормативно-правових актів

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (укр/рос)

Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (стамбульська Конвенція)

Пекінська декларація (укр/рос) Прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію домашньому насильству

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 лютого 2016 р. № 113-р Київ Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 квітня 2018 р. № 273 Київ Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 березня 2018 р. № 244-р Київ Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ МВС 1325 ЖІНКИ. МИР. БЕЗПЕКА

ПЛАН ЗАХОДІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ З ВИКОНАННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325 «ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА» НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Мережа контактних осіб з гендерних питань

Функції контактних осіб з гендерних питань

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Довідник безбар’єрності

«European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova»
«Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови»
HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090)