Кострицький Валерій Всеволодович

Валерій Всеволодович Кострицький — учений в галузі механіки деформованого твердого тіла. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р. Почесний доктор Хмельницького національного університету.

Біографія

Народився в 1949 р. У 1974 р. закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1992 р. докторську дисертацію за спеціальності 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла». Нині завідувач кафедри електромеханічних систем, проректор з наукової роботи Київського національного університету технологій та дизайну.

Наукова діяльність

Є одним з засновників нового наукового перспективного напряму — структурної мікромеханіки полімерних, композиційних, текстильних та будівельних матеріалів, керує держбюджетною та госпдоговірною тематикою з проблем легкої, хімічної та текстильної промисловості України.

Автор 230 науково-методичних робіт, в тому числі 4 підручників, 3 монографій, 6 навчально-методичних посібників, понад 20 патентів та авторських свідоцтв.

Здійснює наукове керівництво докторантами, аспірантами, магістрами: як науковий консультант підготував 2 докторів наук та 5 кандидатів наук.

Брав участь у 40 міжнародних, республіканських науково-технічних конференціях, з’їздах та симпозіумах. Заступник головного редактора фахового журналу «Вісник КНУТД», член редакційної колегії журналу «Проблеми легкої та текстильної промисловості України»; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03; член науково-методичної комісії МОН України; член ради проректорів з наукової роботи МОН України; член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова секції легкої та харчової промисловості.

Відзнаки

Нагороджений Подякою Голови Київської міської Державної адміністрації, Почесною грамотою Київського міського голови, Почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України, Грамотою Верховної Ради України. Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)